Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Presentació de la taula

La internacionalització cultural de Barcelona continua essent un element d’atenció primordial per al nostre futur com a ciutat. En un sentit més global, avui la internacionalització del sector cultural és una de les peces angulars per al desenvolupament d’una ciutat. La capacitat creativa s’associa a la innovació, i aquesta a les possibilitats de generar riquesa, connectivitat, coneixement...Però també està associada als reptes plantejats per la interculturalitat: expressivitat, convivència, coneixement crític...

Es pot constatar que la internacionalització de Barcelona s’encamina des de la projecció (anys noranta) cap a la cooperació i la producció (avui)? Quines són les eines utilitzades avui per a la internacionalització? Quins són els territoris amb els quals desenvolupem preferentment les nostres activitats de projecció? Quines polítiques i programes caldrien per millorar la internacionalització?

Volem debatre el moment actual que viu Barcelona pel que fa la internacionalització de la seva cultura, i com volem que sigui en el futur.