Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Presentació de la taula

En aquest nou procés de debat del Pla Estratègic de Cultura de Barcelona, es proposa fer una mirada transversal sobre els processos de creació, producció i difusió culturals per tal de millorar les estratègies de desenvolupament econòmic d’aquestes activitats a la ciutat.

L’objectiu del treball a fer consisteix en identificar els “nous accents” que, des de la perspectiva econòmica, han d’orientar l’acció dels agents culturals de Barcelona aquests propers anys.

Per assolir aquest propòsit, es planteja una reflexió sobre Cultura i Economia a Barcelona que parteixi de les quatre qüestions següents: Cultura i Innovació, Cultura i Èxit, Cultura i Impacte econòmic, Cultura i Treball.