Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Plan Estratégico de Cultura de Barcelona
Nuevos Acentos de Cultura 2006

Miembros participantes

La mesa de diversidad cultural y ciudadanía está formada por una muestra de agentes, entidades y expertos que quieren representar una pluralidad de puntos de vista sobre el tema, si bien admitiendo la complejidad de disponer de una representación exhaustiva de este ámbito de trabajo.


Coordinador de la Mesa:

Jordi Sànchez i Picanyol, director de la Fundació Jaume Bofill


Listado de miembros:

Xavier Aragall, Institut d’Estudis de la Mediterrània
Natalia Barraza, Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunya
Imma Boj, directora del Museu d’Història de la Immigració de Catalunya
Lluís Bonet, Universitat de Barcelona
Javier Bonomi, Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunya
Jordi Carrió, Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona
Marleny Colmenares, Institut Municipal d’Educació MEB — Immigració
Marc Dueñas, Institut Ramon Llull
Josep Fornés, Museu Etnològic de Barcelona
Albert Grau, IES Miquel Tarradell
Puri Loscos, Museu de l’Hospitalet de Llobregat
Yolanda Onghena, Fundació CIDOB
Jordi Pascual, Grup de Treball en cultura de Ciutats i Governs Locals Units
Imma Solé, Biblioteca Sant Pau - Santa Creu