Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Presentació de la taula
En els darrers deu anys, Barcelona ha viscut una enorme transformació pel que fa a la diversitat de procedències dels seus habitants. Les polítiques culturals poden i han de fer aportacions a la construcció de l’imaginari de ciutadania, que implica també generació de cohesió social.

Les modificacions del paisatge humà a la ciutat són tan profundes i les conseqüències socials d’aquest canvi de tanta intensitat que cap intervenció sobre l’esfera pública —de naturalesa governamental o de naturalesa privada— pot deixar d’interrogar-se sobre la seva incidència en aspectes que tenen a veure tant amb el reforçament/debilitament d’identitat o identitats culturals existents a la ciutat com amb l’impuls d’actuacions i polítiques que puguin reforçar referents identitaris compartits per tot el veïnatge de Barcelona, independentment del lloc de procedència o naixement.