Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Dades i indicadors

Us adjuntem una sèrie de referències sobre estudis i indicadors disponibles pel que fa a la diversitat cultural i ciutadania:


Dades i indicadors de diversitat cultual i ciutadania a Barcelona
Document propi elaborat per l’oficina del Pla Estratègic. (PDF per descarregar)