Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Presentació de la taula

L'arxiu adjunt recull el plantejament de la taula de Disseny i Arquitectura a càrrec del seu coordinador, Ramon Prat:

Presentació de la Taula de Disseny i Arquitectura
Document propi elaborat per al Pla Estratègic. (PDF per descarregar)