Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Visions d'altres ciutats

Creative City. Vancouver


Document elaborat per: Office of Cultural Affairs. City of Vancouver
Any: publicat el 2003
Període previst per implementació: 3 anys
Número habitants de la ciutat:
Web contacte: http://vancouver.ca/commsvcs/oca/overview


El document Creative City és el segon exercici que la ciutat de Vancouver fa, amb una periodicitat de 3 anys, per tal de definir i planificar el seu compromís amb el sector cultural.