Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Visions d'altres ciutats

Culture Plan for the Creative City. Toronto


Document elaborat per: la Culture Division del Toronto City Council
Any redacció: Aprovat el 2003, iniciat el procés el 2000
Període implementació: 10 anys
Número habitants de la ciutat: 2.5 milions
Web contacte: www.toronto.ca/culture/cultureplan.htm

El 2003 la ciutat de Toronto va aprovar el seu nou Pla de Cultura, document marc amb una perspectiva de 10 anys. Amb aquest nou pla Toronto busca consolidar la imatge de capital cultural internacional a més de fer de les indústries creatives el motor de desenvolupament econòmic de la ciutat. Per aconseguir aquestes fites Toronto presenta com una de les fonts de riquesa de la ciutat la seva diversitat cultural.