Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Visions d'altres ciutats

Projet Culturel Pour Paris 2001-2007


Document elaborat per: Document no public.
Any redacció:
Període previst per implementació: 2001-2007
Número habitants de la ciutat: