Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Visions d'altres ciutats

Mayor’s Culture Strategy. London Cultural Capital.
Realising the potential of a World-class city


Document elaborat per: Great London Authority
Any redacció: Aprovat Abril 2004
Període implementació:
Número habitants de la ciutat: 7, 3 milions
Web contacte: www.london.gov.uk/mayor/strategies/culture

Arran de la creació del govern del Gran Londres, l’alcalde Ken Livingston va posar en marxa un pla de diagnosi i participació per rellençar el sector cultural de la ciutat. La ciutat acull un gran nombre d’infraestructures culturals de capitalitat, i és seu de la indústria cultural britànica (500.000 llocs de treball aproximadament). El Pla preten situar la Cultura i la Creativitat com a perfil singular de la ciutat, promoure una estratègia d’inclusió social a través de la cultura, i coordinar el conjunt d’iniciatives i propostes culturals “disgregades” repartides per la ciutat. L’objectiu final és recuperar la capitalitat cultural internacional de Londres.