Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Visions d'altres ciutats

Délibération Cadre “Culture”. Lille Métropole Communauté Urbaine


Document elaborat per: Lille Métropole. Communauté Urbaine
Any redacció: octubre 2003
Període previst per implementació:
Número habitants de la ciutat: 1 milió
Web contacte:


La Communauté Urbaine de Lille Metrople ha definit en el document Délibération Cadre “culture” els objectius a assolir després de que la Communauté hagi assumit varies competències en aquesta matèria. En aquest sentit Lille ha buscat una major cohesió metropolitana, incrementar la intercommunalitat i un millor us de les infrastructures. Com a projecte destaca Lille Capital Europea de la Cultura 2004.