Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Visions d'altres ciutats

Plan Estrategico de la Ciudad de Buenos Aires


Document elaborat per: Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Any redacció:
Període previst per implementació: 10 anys
Número habitants de la ciutat: 3 milions, el Gran Buenos Aires 9 milions.
Web contacte: www.buenosaires2010.org.ar


La ciutat de Buenos Aires ha elaborat el seu pla estratègic amb visió fins al 2010. El Pla consta de dues fases: diagnosi i formulació d’estratègia; formulació d’un pla Operacional. Més de 130 persones i 30 institucions hi han participat. El resultat ha estat la definició de 7 línies estratègiques per millorar la vida cultural de la ciutat i per difondre internacionalment la producció cultural de la capital Argentina.