Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Programa de reforç del sistema d’equipaments culturals de Barcelona en la seva dimensió d’instruments de producció de cultura i de coneixement. Posant en marxa múltiples accions que impliquin més qualitat i excel·lència en els centres ja existents; creixement en superfície i en infraestructura; una major inversió en adquisicions, condicionaments i en la capacitat de producció i de gestió.

Aquest programa vol reforçar la dimensió educadora dels equipaments culturals de la ciutat, augmentant la connexió amb el territori, la proximitat, el creixement en accessibilitat i l’ampliació de públic, la interculturalitat, la cooperació cultural, l’intercanvi i la projecció internacional.


Projectes de Qualitat dels equipaments culturals

Foment de la dimensió educadora i de proximitat dels equipaments culturals de la ciutat

Incrementar l’obertura cap a nous públics, tot fomentant noves formes de relacionar oferta i demanda cultural. La millora de l’estratègia educativa per part dels centres culturals és un dels elements centrals d’aquest programa.


Ampliació dels programes de residència artística als equipaments culturals de la ciutat

Promoure l’accentuació de les residències artístiques com a línia quotidiana de treball dels equipaments culturals de la ciutat.


Línia de finançament per a l’ampliació dels fons patrimonials

Posar en marxa una línia específica de finançament que permeti augmentar les actuals col·leccions dels equipaments públics, accentuant la seva dimensió d’eina per a la documentació, els estudis i la recerca dels camps del coneixement artístic, històric, científic i tècnic.


Pla de suport a les sales de música en viu

Elaboració i posada en marxa d’un conjunt d’accions orientades a posar en valor les sales de música en viu de la ciutat com a equipaments culturals i a resoldre les mancances de caràcter infrastructural.


Programa de millora i adequació d’espais culturals

- Desenvolupament del Pla de rehabilitació i equipament de teatres privats per al període 2006-2010, en el marc de cooperació institucional amb la Generalitat de Catalunya.

- Remodelació del Museu Frederic Marès (segona fase).

- Obertura del Museu Picasso pel carrer dels Flassaders.

- Adequació de l’entorn exterior de l’Auditori i del Teatre Nacional de Catalunya

- Rehabilitació de l’antic teatre del CCCB.

- Incorporació al conjunt del MACBA de l’edifici Pantalla i orientació de la seva infraestructura i serveis a les funcions de centre de documentació.

- Rehabilitació del Teatre Lliure de Gràcia.

- Rehabilitació de l’antic Teatre Espanyol, al Paral·lel, desenvolupant la seva dimensió d’equipament públic gestionat en col·laboració amb la iniciativa privada.

- Programa de suport a espais i equipaments privats i associatius que duen a terme una funció de suport a la creació emergent i que no reuneixen condicions per ser incloses en el Pla de rehabilitació i equipament de teatres. Aquest programa ha de permetre el suport a espais singulars i de difícil catalogació que, malgrat això, contribueixen a la riquesa de l’ecosistema cultural de base, en qualsevol àmbit de la creació artística.


Suport a la gestió cultural

Nou impuls a la gestió cultural, amb l’objectiu que els professionals de la cultura de Barcelona assoleixin els més alts graus de competència i de cooperació. Mitjançant el treball d’aspectes com la formació contínua, la identificació de bones pràctiques, el treball en xarxa, la connectivitat entre les organitzacions de professionals, el foment d’intercanvis entre les institucions culturals de Barcelona i entre aquestes i les seves homòlogues de ciutats catalanes, espanyoles i europees.


Impuls a la futura Llei de mecenatge

Impuls a la formulació d’una llei que fomenti el finançament privat –empresarial i particular- a institucions i projectes culturals i que faciliti la cooperació entre els sectors econòmics de la societat i la cultura.


Cultura i accés fàcil

Programa d'impuls i millora de les condicions d'accés a la cultura per part de les persones amb disminució, que inclou la progressiva incorporació de serveis especials, l'adequació d'espais o determinades línies de programació.