Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Programa d’estratègies i nous projectes per accentuar la rellevància del patrimoni cultural de Barcelona com a instrument per a la construcció de relats i visions compartides sobre la ciutat. Per impulsar el patrimoni i la seva dinamització, per actualitzar i adaptar la seva gestió als estàndards contemporanis de conservació, producció i comunicació. I, també, per reforçar el sistema públic d’accés al patrimoni i memòria de la ciutat a partir de la posada en marxa d’una nova generació d’infraestructures museístiques.

Amb la intenció de fomentar una major projecció i incidència dels museus en el seu entorn local i internacional. Cercant, també, una major implicació i proximitat ciutadana al patrimoni de la ciutat; impulsant una gestió integrada i eficient de la xarxa de museus i arxius de Barcelona i amb una visió de consolidació d’un sistema patrimonial de la ciutat coherent, sostenible i divers.


Projectes de Coneixement, memòria i ciutat

Centre Cultural del Born

Finalització de les obres que han de permetre posar en marxa el Centre Cultural del Born, a partir de la museïtzació del jaciment, concebut com un tot integrat per les restes de la ciutat enderrocada i l’edifici de l’antic mercat, i de l’activació d’un programa de dinamització cultural.


Centre d’interpretació del patrimoni industrial de Can Saladrigas

Rehabilitació de l’antiga fàbrica de Can Saladrigas, al Poblenou, per dotar-la d’un centre d’interpretació de la ciutat industrial (segles XIX i XX), juntament amb la biblioteca de barri i el casal d’avis. Incorporant, alhora, Can Saladrigas al conjunt d’elements patrimonials que han de permetre fer una lectura global del procés històric de construcció de la ciutat fabril, com ara Can Ricart, i la resta d’elements que han d’ajudar a construir els relats i les narratives de la ciutat industrial.


Centre d’Interpretació de la Barcelona Jueva

Posada en marxa, amb l’impuls de la Comissió Interdepartamental de l’Ajuntament, del Centre d’Interpretació de la Barcelona Jueva com a espai de referència en el coneixement i la difusió de la memòria del passat jueu de la ciutat, i com a element per a la revitalització del barri del Call, tot vinculant aquest equipament a la xarxa museística liderada pel Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona.


Projecte de rehabilitació i millora del Park Güell de Barcelona

La seva condició d’únic element arquitectònic de Barcelona que ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO obliga a concebre, articular i dinamitzar un conjunt d’accions (de conservació, de restauració, de manteniment, de museïtzació, de difusió, de senyalització, de recerca, d’investigació, etc.) que permetin accedir amb la major qualitat possible a la visita i al coneixement d’aquest element singular de l’arquitectura modernista catalana.


Centre integral de màgia «Màgia a la Seca»

Posada en marxa d’un nou equipament cultural orientat a la recerca, la creació de coneixement, i també a la difusió de la màgia, a partir de la rehabilitació de l’antic edifici de la Seca, al Casc Antic. Vinculant la tradició màgica de Barcelona amb la realitat contemporània de creadors, companyies i aficionats.

Memòria i ciutat

Desenvolupar, mitjançant el Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, el Sistema d’Arxius de la Ciutat, Biblioteques i Centres Cívics, amb la participació de l’estament científic i del teixit associatiu, amb la finalitat de la recuperació de la memòria històrica recent i per abordar projectes d’estudis i de memòria oral, i museïtzar elements immobles i adequar els espais de memòria amb elements commemoratius. Amb accions com la senyalització, el desenvolupament de la Comissió de la Memòria Històrica, els itineraris, i també els programes i activitats commemoratives. Tot cercant els vincles i la implicació del món associatiu veïnal i vetllant pel rigor i l’equilibri entre la significació sentimental i el coneixement.


Programa de rehabilitació de refugis antiaeris de la Guerra Civil

Posar en valor, amb el refugi del Poble Sec com a element de referència, el sistema de refugis antiaeris del període de la Guerra Civil, desenvolupant els programes de senyalització, itineraris i difusió del coneixement i la memòria associats a aquest àmbit, a partir de la iniciativa ja engegada per les biblioteques, el Museu d’Història de la Ciutat i el Sistema d’Arxius de la Ciutat, conjuntament amb entitats, organitzacions i persones vinculades a aquest projecte.


Xarxa de centres de suport a la cultura popular i tradicional

- La Casa dels Entremesos de Ciutat Vella: centre de producció i difusió de cultura popular d’arrel tradicional barcelonina.

- Centre Cultural de Sant Andreu: gegants, bestiari, música tradicional, diables, dansa tradicional, sardanistes.

- Casa dels Entremesos del Poblenou: gegants, bestiari, trabucaires, diables, sardanistes.

- Local dels Castellers de Barcelona: gegants, bestiari, diables.

- Local dels Castellers de Sants.