Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Programa que té com a objectiu, juntament amb l’obligat desplegament municipal del Pla de biblioteques, mantenir viu el compromís de la ciutat amb la lectura i el sector editorial, i també consolidar i enfortir Barcelona com a ciutat de referència internacional en la promoció i en la qualitat formativa de l’aprenentatge de la lectura.

Barcelona, ciutat lectora neix amb la intenció d’enfortir l’afició lectora ciutadana, especialment mitjançant l’aplicació del Pla de biblioteques. D’impulsar, també, el sector editorial de la ciutat, tot cercant la complicitat dels mitjans de comunicació. Incloent, alhora, la vocació de reforçar la creació literària i, finalment, establint polítiques i inversions que fomentin la lectura i la difusió del llibre, i també el ple accés de tota la ciutadania a la producció escrita, global i local.


Projectes de Barcelona, ciutat lectora

Ampliació del mapa de biblioteques

L’extensió de les biblioteques per tota la geografia de la ciutat ha de continuar fins a conformar una xarxa de més de quaranta centres. L’actualització del Pla de biblioteques ha de situar un nou horitzó, a llarg termini, per a aquesta xarxa de centres culturals de proximitat.

Les actuacions a desenvolupar són les següents:

- Ampliació de la Biblioteca de La Barceloneta (Ciutat Vella)
- Construcció de les Biblioteques de Sagrada Família i Sant Antoni (L'Eixample)
- Construcció de la Biblioteca Can Mariner (Horta-Guinardó)
- Construcció de la Biblioteca de la Zona Nord i de la Biblioteca de les Roquetes (Nou Barris).
- Construcció de la Biblioteca de Can Saladrigas, al barri de Poblenou (Sant Martí)
- Construcció de la Biblioteca de La Sagrera, Camp del Ferro

Aquestes actuacions permetran augmentar la superfície bibliotecària de la ciutat en 12.245 m2 més.


Posada en marxa de la Biblioteca Central Urbana

La construcció de la Biblioteca Central Urbana als terrenys de l’estació de França, a càrrec del Ministeri de Cultura, resoldrà un dels dèficits històrics de Barcelona, ja que és una de les tres úniques capitals de província de l’Estat que no disposa d’aquest equipament. Aquest nou equipament, que es posarà en marxa amb el suport de la Generalitat de Catalunya, serà el cap de la xarxa de biblioteques de la ciutat, amb les funcions de coordinació i suport a la resta de biblioteques de Barcelona i com a observatori de la lectura pública a la ciutat.


Suport al Pla de Biblioteques Escolars

Potenciar el Pla municipal de biblioteques escolars, per afavorir que els infants siguin els protagonistes del seu procés d’aprenentatge, possibilitant-los l’accés a tota mena de recursos per fomentar la seva capacitat d’investigació. Promoure que l’alumnat s’apropi a la lectura com a font de plaer i vehicle d’accés a la cultura, tot facilitant la tasca dels equips docents, en un marc de coordinació estable entre la biblioteca escolar i la biblioteca pública.


Taula del sector editorial

En la línia ja contrastada amb l’èxit de l’Any del Llibre i de la Lectura, cal continuar obrint marcs de col·laboració entre l’esfera pública i la privada. En aquest sentit, s’impulsarà la creació d’una taula permanent del sector editorial que coordini la participació del sector públic i el privat en activitats literàries i que reculli les necessitats del sector, com ara l’ampliació de la concertació d’accions amb les biblioteques o l’impuls de la presència del sector editorial local a les fires internacionals.


Pla de llibreters de Barcelona

Potenciar un Pla integral dels llibreters de la ciutat que impulsi la participació de les llibreries en la vida pública, reconegui la seva tasca en la difusió i la promoció del llibre, i posi de relleu la dimensió de les llibreries com una de les condicions que garanteixen la «bibliodiversitat» a la ciutat.


Línia de suport a festivals i trobades literàries

Suport a la celebració del conjunt d’iniciatives i festivals que han convertit Barcelona en una ciutat capdavantera en esdeveniments literaris.


Lectura i mitjans de comunicació

Accions de suport a tots els espais i canals que permeten que els ciutadans gaudeixin de programes setmanals de televisió, premsa i ràdio fets a Catalunya i que giren entorn del llibre i la lectura. Aquest programa vol enfortir el compromís dels mitjans de comunicació en la difusió de les activitats de lectura pública que es fan a la ciutat (des dels equipaments públics i els privats), en una secció permanent en les cartelleres dels diaris, i en els espais d’agenda de les ràdios i les televisions.