Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Programa per apropar la cultura científica a tota la ciutat i per accentuar, per la via dels projectes i programes impulsats des de les institucions públiques, la visió de la ciència com a part indissociable de la definició de cultura, juntament amb les arts i les humanitats.

Barcelona ciència es proposa millorar la contribució de la cultura científica a la promoció d’una ciutadania més activa i crítica, consolidar la imatge pública de la recerca i la innovació com a activitats generadores de desenvolupament, propiciant noves vocacions científiques, i projectar internacionalment Barcelona com a ciutat de ciència.


Projectes de Barcelona ciència

Ciència i proximitat

Línia de suport a programes que incentivin la presència de la ciència en els centres culturals i espais de la ciutat, com ara els museus, les biblioteques i els centres culturals de proximitat, especialment tots els programes que vinculin aquests equipaments culturals amb els centres escolars per mitjà de la ciència.


Barcelona ciència 2007

El programa Barcelona ciència 2007 serà un impuls al conjunt d’intencions del programa Barcelona ciència. Pretén, per tant, que la ciutat sencera tingui l’oportunitat de conèixer, gaudir i opinar sobre el que significa fer ciència avui en dia i quin és l’impacte de les seves aplicacions en la vida quotidiana. El programa inclou activitats de molt divers format per tota la ciutat: esdeveniments festius, exposicions, concerts, espectacles, tallers, cursos, itineraris per la ciutat, etc., organitzats per institucions, entitats, centres de recerca i centres educatius de la ciutat.


Museu d’Història Natural de Catalunya

Impulsar el procés de transformació dels centres de ciències naturals de Barcelona (Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella, Institut Botànic i Jardí Botànic) vers el nou Museu d’Història Natural de Catalunya, alhora que es manté la tasca de promoció d’aquests espais i les seves activitats com un dels elements articuladors de la cultura científica de la ciutat.


Tiquet ciència

Posada en marxa del Tiquet ciència, com a plataforma de cooperació entre els principals museus i equipaments de difusió científica de Barcelona, a partir de l’oferta d’una entrada única que permeti l’accés a tots ells. Seguint l’exemple d’altres iniciatives ja consolidades a la ciutat, com ara l’Articket, el Tiquet ciència serà una entrada integrada, que permetrà l’accés a les col·leccions permanents i a les exposicions temporals, amb un preu que suposi un descompte significatiu i per un període ampli de temps.