Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Conjunt de programes, projectes i accions que tenen en comú el reforçament de la condició de capitalitat de Barcelona, en un marc d’aprofundiment de la dinàmica de cooperació institucional iniciada recentment amb la Generalitat de Catalunya i amb el govern d’Espanya.

Inclou la cooperació en el finançament i el funcionament del sistema d’equipaments de capitalitat, la posada en marxa de nous equipaments que han de completar aquest sistema, així com també l’impuls a la creació d’esdeveniments culturals amb caràcter internacional, que s’afegiran a iniciatives consolidades que ja han contribuït a accentuar la condició de capitalitat.


Projectes de Capitalitat cultural de Barcelona

Carta de Barcelona

Desenvolupar el conjunt de mecanismes d'aquest nou instrument jurídic, concebut per tal d’incentivar la capitalitat cultural de Barcelona. La Carta de Barcelona preveu un conjunt de dispositius i finançaments que, mitjançant la cooperació amb el govern de l’estat i amb el govern de Catalunya, han de permetre un major desenvolupament cultural de la ciutat.


Centre de Disseny de Barcelona

Construcció i posada en marxa del Centre de Disseny de Barcelona com a oportunitat per redefinir el concepte genèric de disseny en el marc d’acció de la ciutat de Barcelona, a partir de les col·leccions del Museu d’Arts Aplicades de Barcelona. El Centre de Disseny de Barcelona, ubicat a la plaça de les Glòries, serà un centre multidisciplinari de dimensió polièdrica, un centre de centres, que basarà la seva acció en les àrees de l’arquitectura, el disseny gràfic i la comunicació (multimèdia), el disseny industrial i la moda.


La Casa del Cinema - Centre de suport als festivals de cinema i audiovisual

Nou centre de suport als festivals de cinema de la ciutat, amb dotació d’espais per a l’exhibició de produccions, i també d’infraestructura i de serveis associats. La Casa del Cinema s’orienta a tota mena de festivals i esdeveniments vinculats al cinema que contribueixen a la difusió d’expressions i produccions alternatives a l’oferta comercial, donen suport als creadors locals i tenen vocació de formació i ampliació de públics.


Centre de la Imatge al Palau de la Virreina

Conversió dels espais expositius del Palau de la Virreina en el Centre de la Imatge, concebut com a dispositiu per al desenvolupament i l’acollida de la imatge, tot centrant l’activitat expositiva en la fotografia. Posant l’èmfasi en la creació de dinàmiques de producció i d’intercanvi, i facilitant les tasques d’altres espais de la ciutat, com els centres cívics, la xarxa +a prop d’Art Contemporani, l’Associació de Fotògrafs de Reportatge de Gràcia o l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.


Esdeveniment internacional d’arts visuals

Consolidació d’un esdeveniment orientat a reforçar un model que obri nous camins i promogui noves propostes per construir alternatives vàlides a les exigències del moment actual. Cercant la connexió de la creativitat amb els diferents àmbits del pensament, la ciència, el desenvolupament cultural, la comunitat i l’art. I cercant la generació d’espais crítics i de generació de noves idees, marcs conceptuals, interpretacions de la realitat i la història, a partir, finalment, de la necessària connectivitat d’aquest esdeveniment amb els programes i plantejaments que desenvolupin els principals equipaments de suport a la creació i de difusió de les arts de la ciutat.


Festival Internacional del Documental

Impuls, conjuntament amb els creadors, productores i la cooperació de l’Institut Català de les Indústries Culturals, a un nou Festival Internacional del Documental a Barcelona, que ajudi a articular polítiques de suport als creadors locals i a fer visible la vitalitat del gènere en l’entorn de Barcelona.


Ciutat de la Música

La Ciutat de la Música, que s’aglutinarà a l’entorn de l’Auditori, quedarà finalment configurada amb la incorporació del Museu de la Música al pol configurat junt amb l’ESMUC i l’Auditori. D’aquesta manera Barcelona es consolidarà com a ciutat de referència en l’àmbit de la música, juntament amb el Liceu, el Palau de la Música, el conjunt de sales de concerts i música en directe i el de centres de suport a la creació i escoles de música i d’art.


Festival de Barcelona Grec

Consolidar el model del Grec com a festival de creació, amb un compromís ferm amb els creadors catalans, apostant per la producció d’espectacles de qualitat i per la dimensió internacional. Incrementant les coproduccions i accentuant la seva condició de festival basat en la cooperació entre la iniciativa pública i la iniciativa privada de les arts escèniques de Barcelona.


Centre de les Arts de Moviment

Desenvolupament del Mercat de les Flors com a centre orientat a l’exhibició, la difusió, la formació i el pensament entorn a la dansa i el moviment, en el marc de cooperació institucional acordat amb la Generalitat de Catalunya i amb el Ministeri de Cultura. Un centre d’art amb vocació d’ampliar els públics per a les arts que tenen com a nexe el moviment, cercant la investigació i la barreja de disciplines: el vincle amb dramatúrgies no textuals, la tecnologia, el so, el teatre visual o la poètica dels cossos. Un centre que ha de plantejar propostes que tinguin en compte tant l’escena internacional com el suport a grups locals i que aculli propostes de risc juntament amb el treball de companyies consolidades.


Central de Circ de Barcelona

Situar en un espai de centralitat de Barcelona, un centre estable per a la difusió de les arts circenses, amb una programació regular i continuada de propostes locals, estatals i internacionals. En paral·lel, cal mantenir l’aposta de la ciutat pel circ, impulsant-ne la presència en el sistema escènic de la ciutat, vetllant per una programació estable i per la inclusió del circ en mostres i festivals.


Museu Picasso, centre de referència i museu obert a la ciutat

Desenvolupament de tres línies estratègiques de futur:

- Fer del Museu Picasso un centre de referència sobre el coneixement de Picasso i la seva obra: incrementant la presència internacional i la cooperació museística, augmentant la recerca entorn la col·lecció permanent i, també, incrementant el patrimoni.

- Adequar la realitat organitzativa i de gestió a la dimensió simbòlica i d’impacte del Museu: impulsant el Cercle d’Amics del Museu Picasso, desenvolupant la declaració com a Museu d’interès nacional i, finalment, modernitzant la gestió.

- Convertir el Museu Picasso en un centre obert a la ciutat i al servei del visitant: generant nous públics i noves activitats, potenciant la dimensió educativa i optimitzant els seus espais i accessos.


Impuls a la Fundació Joan Brossa

Impuls a la fundació, creada el 1999 amb el propòsit de promoure i conservar l’obra del poeta. Donant suport a la consecució dels seus objectius, especialment a l’organització i classificació de la seva obra, al foment d’accions destinades a una major visibilitat de la seva producció i a les tasques de suport a nous creadors (concessió de premis, beques i ajuts a la investigació i la formació).


L’ens de teatre públic, instrument de cooperació

Desplegament de l’ens de teatre públic de Catalunya a Barcelona com a oportunitat per coordinar les programacions del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), del Mercat de les Flors i del Teatre Lliure.