Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Proximitat, excel·lència i connectivitat s’han de desenvolupar mitjançant l’articulació de programes que, partint de la realitat existent i posant l’horitzó en el mitjà i el llarg termini, ajudin a donar forma, a estructurar les diverses accions que cal posar en marxa.

Són, per tant, programes estructurants les diverses agrupacions de projectes que han de permetre materialitzar la visió del Pla estratègic i fer tangible i avaluable el desplegament dels tres accents identificats en el procés d’actualització del Pla.


Els deu programes estructurants del Pla estratègic són:

1. BARCELONA LABORATORI BARCELONA LABORATORI

2. CULTURA, EDUCACIÓ I PROXIMITAT CULTURA, EDUCACIÓ I PROXIMITAT

3. BARCELONA, CIUTAT LECTORA BARCELONA, CIUTAT LECTORA

4. PROGRAMA PER AL DIÀLEG INTERCULTURAL PROGRAMA PER AL DIÀLEG INTERCULTURAL

5. BARCELONA CIÈNCIA BARCELONA CIÈNCIA

6. QUALITAT DELS EQUIPAMENTS CULTURALS QUALITAT DELS EQUIPAMENTS CULTURALS

7. CONEIXEMENT, MEMÒRIA I CIUTAT CONEIXEMENT, MEMÒRIA I CIUTAT

8. CAPITALITAT CULTURAL DE BARCELONA CAPITALITAT CULTURAL DE BARCELONA

9. CONNECTIVITAT CULTURAL CONNECTIVITAT CULTURAL

10. CONSELL DE CULTURA DE BARCELONA CONSELL DE CULTURA DE BARCELONA