Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

L'actualització del Pla Estratègic de Cultura de Barcelona s’ha elaborat seguint el següent procés:
Juny - Desembre de 2005

FASE 0:
Revisió interna del Pla Estratègic del 99

Realitzar una revisió interna sobre el grau d'acompliment del Pla Estratègic del 1999 que serveixi de base per elaborar un diagnòstic
de la situació actual.

Estudi qualitatiu basat en entrevistes amb
els caps d'àrea dels diferents departaments
de l'ICUB, i consulta de fonts secundàries
d'informació.

Revisió del
Pla Estratègic del Sector Cultural de 1999
(PDF per descarregar)Febrer - Abril 2006

FASE I:
Informació i difusió del procés de revisió i actualització del Pla Estratègic de Cultura

Donar a conèixer el procés de revisió del Pla Estratègic a totes aquelles persones i entitats potencialment interessades en participar.

Acta de constitució del Consell Rector i
presentació del pla de treball.

Difusió del procés i convocatòria oberta
a la participació a través del web del Pla:
www.bcn.es/plaestrategicdecultura

Tramesa d’informació a tots els participants
de les taules de treball.

Reunions de presentació del Pla
amb instàncies existents
.Març - Juliol 2006

FASE II:
Procés participatiu de contrast, diagnòstic i elaboració d’un nou Pla Estratègic

Debatre, reflexionar i consensuar un diagnòstic compartit del context cultural actual a Barcelona i elaboració de propostes per un nou Pla Estratègic de Cultura de Barcelona.

Recollir i processar les aportacions fetes a través de la xarxa i preparació de materials per les taules de treball.

Realització de 18 taules presencials de treball, estructurades a partir d’àmbits sectorials i transversals de la cultura:

*Primera onada Març-Abril
*Segona onada Maig-Juliol


Reunions de treball amb instàncies existents.

Reunions de treball internes de l'ICUB
amb el Grup Coordinador.

Realització d’una mostra d'entrevistes en profunditat amb experts i intel·lectuals de la cultura.Juliol - Setembre 2006

FASE III: Processament de la informació i redacció del nou Pla Estratègic de Cultura

Processar i analitzar tota la informació recollida durant el procés i redactar un informe final de conclusions (Pla Estratègic de Cultura 2007-2015).

Reunions internes de treball amb el Grup Coordinador i l’Oficina Tècnica del Pla Estratègic
de Cultura.Setembre - Novembre 2006

FASE IV:
Aprovació del nou Pla Estratègic de Cultura

Contrastar i aprovar la redacció final del Pla Estratègic de Cultura amb la complicitat dels participants del procés.

Reunió de contrast i aprovació amb representants
de les 18 taules de treball.

Reunió de contrast i aprovació
amb el Consell Rector.Desembre 2006

FASE V:
Presentació pública del nou Pla Estratègic de Cultura

Donar a conèixer i fer públic el nou Pla Estratègic de Cultura de Barcelona.

Acte de presentació pública
del nou Pla Estratègic de Cultura.

Difusió del nou Pla a través de la xarxa
d'Internet i del web propi.