Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

El Pla Estratègic de Cultura és un pacte, un acord entre els diferents actors que intervenen en el desenvolupament cultural de Barcelona, que marca les línies estratègiques de futur per la ciutat a nivell cultural.

El primer Pla Estratègic de Cultura de Barcelona es va definir al llarg de l’any 1998 i s’aprovà al maig de 1999. Nous Accents 2006 és el nom que rep la revisió i actualització d'aquest pla, fruit del debat i la posada en comú dels múltiples interessos, necessitats i potencialitats dels actors directa o indirectament vinculats a la cultura.


"Nous Accents 2006: Pla Estratègic de Cultura" (PDF per descarregar)


Si voleu consultar alguna qüestió referent al Pla Estratègic de Cultura ho podeu fer aquí.