Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

En aquesta secció trobaràs un recull actualitzat d’opinions representatives i d’aportacions fetes des dels diferents àmbits i canals de comunicació: la xarxa, les taules de treball i les entrevistes amb experts i personalitats destacades de la vida cultural de Barcelona.

També pots veure una sèrie de vídeo entrevistes realitzades a diverses persones relacionades amb la vida cultural de Barcelona, així com un vídeo making off, que inclou les opinions id'una mostra de 50 participants del Pla.