Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

La realitat cultural de Barcelona no es pot concebre sense una mirada als diversos sectors, ateses les lògiques diverses de funcionament, les diferents trajectòries històriques, i també els diversos graus de maduració i de consolidació de cadascun d’aquests.

En aquest sentit, a continuació es presenten els aspectes analítics i valoratius més rellevants, en clau sectorial. Són la síntesi dels debats i les conclusions de les taules d’anàlisi sectorial.


1. La música 1. La música

2. El llibre i la lectura 2. El llibre i la lectura

3. El cinema i l’audiovisual 3. El cinema i l’audiovisual

4. El teatre 4. El teatre

5. La dansa 5. La dansa

6. El circ 6. El circ

7. Les arts visuals 7. Les arts visuals

8. Memòria i patrimoni 8. Memòria i patrimoni

9. Disseny 9. Disseny

10. La ciència 10. La ciència

11. Cultura popular i tradicional 11. Cultura popular i tradicional