Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

En els darrers anys, un concepte ha articulat el debat en les polítiques culturals. Es tracta del concepte de «diversitat cultural». La UNESCO ha aprovat dos documents (el 2001 i el 2005) sobre aquest tema. L’any 2001 la Declaració sobre la diversitat cultural, que posa de manifest:

a) la riquesa que, per al món, significa l’existència d’una diversitat de cultures, i
b) la importància d’imbricar cultura, diversitat i drets individuals, tancant el pas al «relativisme cultural» que qüestiona els drets humans.

L’any 2005 la UNESCO aprovava la Convenció sobre la Diversitat Cultural, un document amb valor jurídic que aposta per un reequilibri en la producció i la difusió de béns i serveis, actualment molt concentrats en alguns països rics.

En paral·lel, el Programa de Nacions Unides per al desenvolupament titulava l’informe per al desenvolupament humà de l’any 2004 «La llibertat cultural en el món divers d’avui», i afirmava que tota política de desenvolupament, en països rics o països pobres, havia d’incorporar una dimensió cultural, basada en els drets i les llibertats fonamentals, amb l’objectiu de donar, a cada ciutadà del món, més eines per desenvolupar el projecte de llibertat personal.

Tot i que aquests documents tenen un impacte menor per a les polítiques culturals de les ciutats, sí que legitimen, al més alt nivell, d’una banda, entendre la cultura en la seva multiplicitat d’expressions que cal respectar i promoure i de l’alta, el paper de la cultura no com un instrument al servei d’altres objectius, sinó com una dimensió del desenvolupament.

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 24 de febrer de 2006, per unanimitat per part de tots els grups del Plenari, una declaració institucional en la qual celebra l’aprovació per part de la UNESCO de la Convenció sobre la Diversitat Cultural. En aquesta declaració, l’Ajuntament de Barcelona es compromet «a reforçar el valor de la cultura com a eix de desenvolupament de la ciutat, promovent la diversitat de les expressions culturals i fomentant la convivència entre elles».

Aprovada el 8 de maig de 2004 per ciutats i governs locals d’arreu del món «compromesos amb els drets humans, la diversitat cultural, la sostenibilitat, la democràcia participativa i la generació de condicions per a la pau», l’Agenda 21 de la cultura és la primera declaració sobre el desenvolupament cultural a escala urbana, i ha estat ratificada pels plenaris municipals de ciutats com Bogotà, Mont-real i Porto Alegre. La seva aprovació ha donat lloc a la constitució d’un grup de treball en el si de l’organització mundial Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), que duu a terme el seguiment de les iniciatives que, arreu del món, executen la implantació de l’Agenda 21 de la cultura.

L’Agenda 21 de la cultura exigeix unes polítiques orientades a la participació activa de la ciutadania en projectes culturals i la necessitat de tenir una mirada cultural sobre tots els projectes de la ciutat (urbanístics, econòmics o socials). L’Agenda 21 de la cultura —el text de la qual es pot trobar en el CD annex a aquest document— també posa l’accent en aquells valors que són intrínsecament del món de la cultura: la memòria, la creativitat, l’excel·lència, el coneixement crític, el ritualisme, etc. Aquests conceptes articulen el treball dels professionals del món de la cultura, els quals esdevenen imprescindibles per posar aquests valors al servei dels ciutadans.

El dia 21 de maig de 2004, el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant una mesura de govern, va aprovar per unanimitat la seva adhesió a l’Agenda 21 de la cultura.