Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Us adjuntem una sèrie de referències sobre estudis i indicadors disponibles pel que fa a l'oferta i el consum cultural a la ciutat, així com altres dades complementàries d'interès:


Anuari Estadístic de l’Ajuntament de Barcelona
General: www.bcn.es/estadistica
Xifres de cultura: www.bcn.es/estadistica/catala/dades/anuari/cap06

Turisme de Barcelona
Estadístiques de Turisme 2004 (PDF per descarregar)

Pràctiques culturals i estadístiques d’ús del temps lliure a Catalunya
www.idescat.net/ca/societat/soccult.html

Pla Estratègic Metropolità. Sectors quinaris
Motor de desenvolupament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Pla Estratègic Metropolità. Sectors Quinaris J.R. Lasuén i E.Baró. (PDF per descarregar)

El sector cultural a Catalunya (2005) Cambra de Comerç de Barcelona
Sector Cultural a Catalunya 2005 (PDF per descarregar)

Institut de Cultura de Barcelona. Balanç 1999-2003
Memòries de Balanç de l'ICUB (PDF per descarregar)

Llibre Blanc de les Indústries Culturals de Catalunya (2002)
cultura.gencat.net/publicacions/llibreblanc.htm