Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

La urbanització del món i l’obertura dels mercats econòmics han comportat una accentuació de la competència entre les ciutats per atreure inversions econòmiques i humanes. Les ciutats malden per acollir institucions, organitzacions i esdeveniments internacionals, per captar fluxos de turisme, per seduir personal qualificat, etc. Les ciutats volen mostrar les millors condicions, amb una «oferta cultural rica», vinculada a una «alta qualitat de vida», i la millor imatge per atreure capital i personal. Aquesta creixent competència té un fort component cultural.

Al final dels anys setanta, una diagnosi rigorosa sobre el futur de Barcelona, l’energia continguda per 40 anys de dictadura, un sòlid pacte social, les noves institucions democràtiques i l’esforç de tota una generació van donar inici a un període de més de 25 anys que ha permès a la nostra ciutat situar-se en el mapa mundial de les ciutats. Barcelona s’ha dotat de moltes de les infrastructures necessàries i ha dut a terme amb èmfasi la «projecció» de la ciutat.

L’atractivitat de Barcelona ha tingut molts efectes positius (els darrers anys s’ha fet més evident), i també en té de negatius: la concentració del turisme en algunes àrees específiques, la saturació de molts espais públics, etc.

Atès que una part molt important de l’atractivitat de Barcelona reposa en la seva oferta cultural (entesa en un sentit ampli, que inclouria tant els equipaments culturals de la ciutat com el patrimoni tangible i intangible, i on els espais públics desenvolupen un paper molt important), sembla necessari considerar la importància d’una mirada cultural, des del sector cultural de Barcelona, per a l’anàlisi i la proposta de solucions per a aquests reptes.