Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

L’Agenda 21 de la cultura és el primer document amb vocació internacional que aposta per establir les bases d’un compromís de les ciutats i els governs locals per al desenvolupament cultural.

L'Agenda 21 de la cultura fou aprovada per ciutats i governs locals d'arreu del món compromesos amb els drets humans, la diversitat cultural, la sostenibilitat, la democràcia participativa i la generació de condicions per a la pau. La seva aprovació es va realitzar el 8 de maig de 2004 a Barcelona, pel IV Fòrum d'Autoritats Locals per a la Inclusió Social de Porto Alegre, en el marc del primer Fòrum Universal de les Cultures.

El procés de revisió del Pla Estratègic de Cultura tindrà en compte els compromisos i recomanacions que s’apunten en aquest document, i vetllarà per fer-los operatius a partir de les propostes i mesures específiques que s’acordin durant el procés.

Idees clau de l’Agenda 21 de la cultura per la revisió del Pla Estratègic de Cultura de Barcelona
(PDF per a descarregar) és el document de referència i guiatge pel procés de revisió del Pla que es distribuirà entre tots els seus participants.

Si vols descarregar un resum d'aquest document: Agenda 21 de la cultura - Resum

Si vols conèixer més sobre l’Agenda 21 de la cultura visita la seva web www.agenda21culture.net

Download the English version here: Key ideas on the Agenda 21 for culture