Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Visions d'altres ciutats
Els plans estratègics de cultura de les ciutats són la majoria de vegades un referent de com es percep la cultura en un determinat territori, del paper que juga en el conjunt de les polítiques públiques i de la dimensió que el terme cultura pren en cada cas.

En aquesta secció es presenten de manera breu alguns referents de plans estratègics de cultura de ciutats d’arreu del món. La selecció feta respòn a una voluntat de recollir diferents models o maneres de fer.

De totes maneres, és un comú denominador en totes les ciutats presentades, la voluntat de situar la cultura en un paper central del desenvolupament del territori, la transversalitat de les polítiques culturals amb les socials i educatives, i la dimensió econòmica que pren la cultura en els models de creixement de les ciutats.