Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006


QUINA CULTURA PER LA CIUTAT ACTUAL?

El Cicle de Conferències i Debats “QUINA CULTURA PER LA CIUTAT ACTUAL?” es va realitzar durant la primavera de 2006,
en paral·lel al procés d’actualització del Pla Estratègic del Sector Cultural.


Us presentem la crònica de tres de les conferències:

RAMIRO OSORIO
Quina cultura per una ciutat culturalment glocal? (PDF per descarregar)
Biblioteca Jaume Fuster, 1 de juny de 2006

ENRIQUE BUSTAMANTE RAMÍREZ
Quina cultura per un món de comunicació generalitzada? (PDF per descarregar)
Palau de la Virreina, 8 de juny de 2006

ANDREW C. PRATT
Quina cultura per una ciutat d'indústries creatives? (PDF per descarregar)
Palau de la Virreina, 14 de juny de 2006


Per a més informació sobre aquest Cicle de Conferències i Debats visiteu el web:
www.bcn.cat/cultura/ciutatactual