Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Presentació de la taula

L’audiovisual i el cinema estan fortament arrelats a la ciutat de Barcelona, tant des d’una òptica de sector i teixit industrial com des de l’afició i els hàbits de consum. En aquesta taula volem debatre sobre el futur de l’audiovisual a la ciutat i sobre com complementar-ne la dimensió cultural amb l’econòmica.

La ciutat pot ajudar el sector audiovisual, tot i que les principals competències en el marc de l’audiovisual pel que fa a polítiques, lleis i regulacions en el terreny del finançament, marcs d’actuació, incentius, fiscalitat, polítiques comercials i de promoció, exhibició, etc. depenen de la Generalitat de Catalunya. Això no obstant, és un deure de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració del sector, analitzar la situació actual i endegar les polítiques i les mesures que afavoreixin el creixement i la concentració del sector, així com la promoció i la seva millor difusió.

El sector audiovisual també pot ajudar la ciutat creant indústria i ocupació, creant riquesa cultural, donant suport a la creació, ajudant a crear un referent internacional.

Aquesta reflexió ens porta a dialogar i a formular-nos preguntes entorn de les polítiques, mesures i accions que es poden adoptar en els propers anys per tal d’assegurar la presència i la relació entre Barcelona i el sector audiovisual.