Home> Municipal Immigration Council > CMIB > Actual Member List

Actual Member List

New! November 2017

Entities of the Municipal Immigration Council of Barcelona

Chairman

 • Im. Jaume Asens Llodrá, Quart tinent d'Alcalde, Área de Drets de Ciutadania, Participació i Transparencia

First Vice Chairman

 • Sr. Rodrigo N. Araneda Villasante, ACATHI Associació Catalana per la integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals immigrants

Second Vice Chairwoman

 • Sra. Lola López Fernández, Comissionada d'Immigració, Interculturalitat i Diversitat

Immigrant entities and associations (download email sheet PDF)

Neighborhood, civic and cultural organizations and trade unions (download email sheet PDF)

Entitites and associations that work for reception and for asylum seekers (download email sheet PDF)

Municipal Groups

 • Sra. Lola López Fernández, Grup Municipal de Barcelona en Comú (BC)
 • Ima. Maite Fandos i Payà, Grup Municipal de Convergencia i Unió (PDeCAT)
 • Ima. Marilén Barceló Verea, Grup Municipal de Ciutadans (C's)
 • Ima. Montserrat Benedí i Altès, Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
 • Ima. Carme Andrés Anón, Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya (PSC)
 • Ima. Ángeles Esteller Ruedas, Grup Municipal del Partit Popular (PP)
 • Ima. Maria José Lecha González, Grup Municipal Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

Experts and recognized individuals

 • Sra. Fátima Ahmed

Municipal managers and technicians

 • Sra. Marta Clarí Padrós, Gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
 • Sra. Aida Guillén Lanzarote, Directora de Serveis de Drets de Ciutadania i Diversitat
 • Sra. Núria Martínez Mozas, Cap del Departament de Drets de Ciutadania
 • Sr. Orland Blasco Aleu, Secretari del Consell de Ciutat
 • Sr. Ramon Sanahuja i Vélez, Director de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants
 • Sr. Josep Mª Lahosa i Cañellas, Director de Serveis de Prevenció
 • Sr. José Cano Escribano, Cap del Programa de Ciutadania i Educació (IMEB)

Technical Secretary

 • Sra. Núria Pàmies Martorell

© City of Barcelona | contact: immigracio@bcn.cat