Inici > Salut > Plans i normativa. Orientació sobre la nova regulació.

Plans i normativa. Orientació sobre la nova regulació.

Accés a l'assistència sanitària per a persones immigrants estrangeres

La targeta sanitària (TS) permet accedir als serveis del sistema sanitari públic.

FULLS INFORMATIUS: Com obtenir la targeta sanitària?

Podeu accedir i descarregar informació editada, en diferents idiomes, i elaborada per part del Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades - SOAPI.

  1. Català
  2. Castellà
  3. Anglès
  4. Àrab
  5. Francès
  6. Urdú
  7. Xinès
  8. Rus

NOVA REGULACIÓ 2012

Des del dia 1 de setembre de 2012 està en vigor el RD 16/2012, regulador de l'accés al sistema públic de salut a l'estat espanyol, arran del qual queden sense cobertura gratuïta per part de l'INSS les persones immigrants no regularitzades, a excepció d’urgències, embaràs i part, i atenció a menors. No obstant, a Catalunya, les persones immigrades no regularitzades continuaran tenint accés al sistema sanitari, segons estableix la Instrucció 10/2012, de 30 d’agost 2012, de la Generalitat de Catalunya / CatSalut.

Consulteu aquí un resum de les condicions d’accés.

Documents i notes informatives sobre la Nova regulació i el procés d’aplicació

Normativa de referència

Enllaços d'interés

Pla Director en l’Ambit de la Salut

Plans d'actuació

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat