Retorn voluntari

És un servei d'orientació per a aquelles persones que es plantegen retornar al seu país d’origen.

A la ciutat de Barcelona hi ha diversos programes oficials en marxa, tots dirigits a persones extracomunitàries. La funció del SAIER és informar els usuaris sobre les diferents possibilitats, i col·laborar amb la xarxa d'entitats socials del territori.

Cal dir que el retorn voluntari forma part del procés migratori: quan una persona decideix retornar, ho fa després d’haver viscut l'emigració de la societat d’origen i de viure la immigració a la societat de destí, per la qual cosa el retorn voluntari és un procés molt complex, involucra una multiplicitat de factors i esdevé un repte per als qui volen retornar i per als professionals que els assessoren.

En aquest sentit, des del SAIER considerem la importància que té que cada persona que sol·liciti informació sobre el retorn voluntari rebi una atenció amb la major qualitat possible, tant si està valorant la possibilitat de retornar , com si ja és beneficiària d’un programa de retorn.

A tall d'exemple, s'atenen les següents qüestions:

 • Vull tornar al meu país. Com puc fer-ho?
 • Quins són el diferents programes de retorn voluntari que existeixen?
 • He demanat la capitalització de l’atur. Com puc tenir ajudes per als bitllets d’avió?
 • Què passa amb la meva documentació un cop retorni?
 • Els meus fills estan nacionalitzats. Poden retornar amb mi?
 • Quan podré tornar a Europa?

Serveis que s'ofereixen

El SAIER ofereix de manera personalitzada i confidencial els següents serveis:

 • Informació i assessorament general sobre el retorn voluntari.
 • Informació sobre alternatives al retorn voluntari.
 • Informació sobre els diferents programes.
 • Derivació a entitats i organismes gestors.
 • Derivació a altres serveis de la ciutat vinculats amb el tema.
 • Assessorament jurídic en qüestions de retorn.

Documents

Vídeo

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat