Protecció internacional

Servei per a aquelles persones que volen demanar la protecció internacional a Espanya segons el dret d'asil.

Perquè li sigui reconegut el dret d'asil, la situació viscuda per la persona sol·licitant ha de complir certs requisits indispensables. El principal són els temors fonamentats de ser objecte de persecució per motius de raça, religió, nacionalitat, o opinions polítiques, o per pertànyer a un determinat grup social, de gènere o d'orientació sexual. A més, la naturalesa dels fets ha de ser prou greu o acumular-se de manera suficientment greu.

El SAIER posa a la seva disposició professionals per atendre les seves consultes, preparar els tràmits pertinents i acompanyar-la en el seu procés d'inserció social.

A tall d'exemple, s'atenen les següents qüestions:

  • Com presento la sol·licitud d'asil?
  • Sent asilat/ada puc portar a Espanya a la meva família?
  • Mentre estic fent els tràmits d'asil, puc treballar?

Serveis que s'ofereixen

El SAIER ofereix de manera personalitzada i confidencial els següents serveis:

  • Orientació i assistència jurídica en matèria de protecció internacional.
  • Assistència social per a sol·licitants de protecció internacional.

Vídeo

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat