Immigració

Secció que proporciona la informació i serveis que ofereix el SAIER, adreçats als estrangers que han immigrat a Barcelona.

El SAIER posa a disposició de les persones immigrants un servei on plantejar els seus dubtes i consultes. Per als nouvinguts es presten serveis de primera acollida; i per a qui ja fa més anys que és aquí, es presten serveis per assentar-se a la ciutat.

L'objectiu del SAIER és facilitar un servei on poder informar-se i assessorar-se respecte als tràmits que cal fer, conèixer els recursos i equipaments de la ciutat, i trobar eines que ajudin a desenvolupar la vida quotidiana a la ciutat.

A tall d'exemple, s'atenen les següents qüestions:

Serveis que s'ofereixen

El SAIER ofereix de manera personalitzada i confidencial els següents serveis:

  • Acollida i informació general sobre la ciutat de Barcelona.
  • Assessorament jurídic i tramitació de documentació relacionada amb estrangeria: sol·licitud de permisos de residència i treball, reagrupament familiar, estada per estudis, sol·licitud de nacionalitat, estudi i inici de tramitació de recursos en cas de denegació de permisos, etc.
  • Atenció social a immigrants.
  • Assessorament formatiu.
  • Assessorament laboral i jurídic.
  • Orientació per a la inserció laboral.
  • Informació sobre habitatge: accés, drets i deures.
  • Homologació i convalidació d’estudis i del carnet de conduir.
  • Informació per a l’aprenentatge de català i castellà.

Documents i enllaços d'interès

Vídeo

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat