Ajuntament de Barcelona
1r PREMI CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA CONVOCATÒRIA 2009

COORDINADORA D’ENTITATS DEL POBLE SEC
Projecte POBLE SEC PER A TOTHOM

La Coordinadora d’Entitats del Poble Sec és una entitat sense ànims de lucre que neix l’any 1989 i treballa amb més de 80 institucions per potenciar i recolzar el teixit associatiu al territori. Amb l’objectiu d’adaptar-se als canvis socials del barri, l’any 2001, l’entitat va posar en marxa el que avui es coneix com Poble Sec per a Tothom.

Poble Sec per a Tothom agrupa un conjunt de projectes socials impulsats per la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec amb la finalitat d'afavorir la convivència al barri i treballar per la inclusió social. Fomenten la participació de tots el col·lectius en la vida associativa del barri així com fer visible la realitat social del territori i treballar de forma conjunta per a promoure la interculturalitat i el coneixement mutu.

ON SOM
c. Elkano, 24 baixos
08004 Barcelona
coordinadora@poblesec.org
Telèfon 93 329 99 52