Ajuntament de Barcelona
PROPOSTA PRESENTADA AL PREMI CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ DE BARCELONA 2016

ABD Associació Benestar i Desenvolupament
 

És una entitat que treballa des dels anys 80 per donar resposta a situacions de vulnerabilitat i exclusió.

El projecte Sexart: Promoció de la salut sexual des d’una perspectiva intercultural pretén promoure estratègies de prevenció de la salut afectiva, sexual i reproductiva en població jove immigrant entre 16 i 24 anys desvinculats de l’àmbit educatiu formal i manca de suport social i/o familiar. Es treballa des de la prevenció a partir de la difusió de missatges culturalment adaptats a les necessitats dels diferents grups poblacionals, des de la proximitat i els canals propis de la població jove.

Contempla dos eixos:

  1. La formació de referents comunitaris: persones amb fort lideratge dins del seu grup d' iguals i entorn més immediat.
  2. Els tallers educatius i material audiovisual de difusió i sensibilització.

ON SOM
C/Quevedo 2 baixos
08012 Barcelona
www.abd-ong.org
Telèfon 932890530