Ajuntament de Barcelona
PROPOSTA VALORADA COM A BONA PRÀCTICA CONVOCATÒRIA 2012

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CREU COBERTA
 

Des de l’any 2002 l’associació treballa un projecte d’integració, acompanyament i acollida als comerciants immigrants per tal de facilitar-los les mateixes oportunitats.

L’associació vol ser reflex del barri i ha incorporat la diversitat tant en els seus òrgans de govern com entre els seus treballadors. Això ha ajudat a definir projectes tenint en compte punts de vista diversos, a aprofitar aquests recursos humans per a facilitar l’entesa i la comunicació amb els nous comerciants i alhora ha afavorit la incorporació de molts comerços regentats per persones d’orígens diversos.

És una entitat molt vinculada al territori, que treballa per visualitzar com la diversitat enriqueix la societat en general a través d’accions dirigides a trencar estereotips, afavorir la convivència i la cohesió social, no només en el teixit comercial.

ON SOM
c. Callao 9
08014 Barcelona
info@creucoberta.org
Telèfon 933 321 707