Protocol pel canvi de Targeta de Residència a Targeta de Residència i Treball

Protocol d’agilització del procés administratiu de modificació d’autorització de residència per reagrupament familiar a autorització de residència i treball independent del reagrupador.

Acord establert entre la Subdelegació de Treball i l’Ajuntament de Barcelona que permet utilitzar un procediment d’urgència en els tràmits administratius d’expedients de persones més grans de 18 anys que tinguin la residència per reagrupament familiar i vulguin modificar a una autorització de residència i treball independent del reagrupador. El requisit és que la persona estigui vinculada a un curs de formació laboral d’una entitat social de la Xarxa d’Acollida.

Objectius del programa

  • Facilitar els processos d’inserció laboral de les persones reagrupades més grans de 18 anys.
  • Fer una tramitació urgent dels expedients gestionats per entitats, sempre que aquestes certifiquin la inclusió de la persona en un programa finançat per fons públics.

Els actors involucrats en aquest acord són la Divisió de Serveis Personals (districte de Ciutat Vella), la Direcció d’Immigració (Ajuntament de Barcelona) i la Subdelegació del Govern. Els beneficiaris són les persones nouvingudes a través de les entitats d’inserció laboral.

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat