Programes i materials

S’hi inclouen els documents, publicacions i procediments d’àmbits específics del mercat de treball en el marc de l’estrangeria. Així mateix, es presenten fitxes informatives sobre els recursos d’inserció i formació laboral a Barcelona. També hi podeu trobar el Manual d’estrangeria per a empresaris o la Guia per obrir un comerç a Ciutat Vella.

Jornada Immigració, Formació i Inserció laboral

11 de juliol de 2014, divendres, de 16h a 20:30h
Palau Macaya, Pg. de Sant Joan, 108.

Organitzada des de la Direcció d’Immigració i Interculturalitat, per part del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, conjuntament amb la Xarxa d’acollida i acompanyament a persones immigrades.

Objectius principals:

  • Definir propostes que facilitin i millorin l’ accés a la formació i el procés d’ inserció sociolaboral de les persones immigrades.
  • Crear espais d’ interacció entre les entitats del CIMB, de la Xarxa d’ Acollida i acompanyament, i les institucions rellevants en el camp de la formació i inserció laboral.

La Jornada va cloure el procés engegat entorn el tema de la Formació laboral el 2013 pel CMIB, que va incloure el 5è Premi CMIB 2013 a entitats o projectes en l’àmbit de la formació laboral de les persones immigrades (vídeo selecció projectes presentats), i alhora donava continuïtat a la reflexió i posta en comú per al treball en xarxa endegat el mateix any per part de la Xarxa, a través de la Coordinadora de la llengua (sessió de maig 2013).

Catàleg d'ocupacions de difícil cobertura

Assessoria en Drets i Deures Laborals al CIAJ

Els dilluns de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.

De manera confidencial, s’atenen qüestions sobre la cerca de feina (borses laborals, l’entrevista de feina, el currículum vitae o la carta de presentació...), dubtes sobre nòmines, salaris, convenis, drets sindicals, contractes, acomiadaments...

Cal demanar cita prèvia al CIAJ. Tel. 934 422 939 o per correu electrònic a ciaj@bcn.cat

Assessoraments per joves sobre drets i deures laborals

Protocol pel canvi de Targeta de Residència a Targeta de Residència i Treball

Altres Materials

Programes d'accés a l'ocupació de Barcelona Activa

Pla de retorn voluntari o Capitalització de l'atur per al retorn d'estrangers no comunitaris

 

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat