Estudis

Conscients de la important quantitat de projectes innovadors en el foment de la integració social i l’acomodació de la població barcelonina, s’intenta recollir-ne alguns. També es vol recopilar estudis de diverses disciplines que ajudin a comprendre les múltiples dimensions del fenomen migratori a la ciutat de Barcelona.

Immigració i Mercat de Treball a la Ciutat de Barcelona (CESB)

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat