Inici > Llengües > Coordinadora de la llengua

Coordinadora de la llengua de la ciutat

Què és?

És un grup de treball que forma part de la Xarxa d’Acollida i acompanyament a persones immigrades i que agrupa associacions, entitats i institucions que treballen per a la integració lingüística de la població immigrada estrangera a la ciutat de Barcelona.

Constitueix una xarxa on es comparteixen experiències i materials en l’àmbit de l’ensenyament de la llengua, i vol constituir-se en un fòrum d’anàlisi i investigació de les necessitats formatives en matèria lingüística.

Objectius

  • Adequar l’oferta d’ensenyament del català i del castellà a la realitat actual, per tal de garantir el dret a la igualtat d’oportunitats de les persones immigrades estrangeres i facilitar la seva inserció a la ciutat.
  • Vetllar pel coneixement i l’ús de la llengua catalana entre les persones immigrades.
  • Coordinar la tasca de les diferents entitats per tal d’optimitzar-ne els esforços, ampliar i millorar els recursos, complementar les ofertes, unificar metodologies i compartir, dissenyar o millorar materials pedagògics adaptats a l’alumnat de persones immigrades estrangeres.
  • Treballar en la formació i el reciclatge del personal docent i voluntari, per tal d’oferir una formació rigorosa i homologada, que s’adapti al marc europeu comú de referència per a les llengües.

Com funciona?

La Coordinadora es reuneix periòdicament per debatre els problemes relacionats amb l’aprenentatge de les llengües i amb l’objectiu de compartir els recursos de totes les entitats.

A través d’ella es creen comissions de treball segons les necessitats que té la Coordinadora per assolir els seus objectius.

La Coordinadora està oberta a la participació de noves entitats els objectius de les quals coincideixin amb els propis.

Llistat de membres

Oferta de Cursos de Llengües

Activitat de la Coordinadora

Secretaria de Política Lingüística

Aprendre Català

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat