Estudis de la realitat migratòria

En aquesta secció recollim els estudis i documents que ens permeten un coneixement millor del complex fenomen de la immigració a la ciutat de Barcelona. Hi trobareu estudis impulsats des dels diferents departaments de l’Ajuntament de Barcelona (Educació, Salut, etc.), estadístiques de la població estrangera a la ciutat, memòries de l'acció municipal i també investigacions impulsades des de la Direcció d’Immigració.

Declaració de Barcelona

Les ciutats, cabdals en la política migratòria internacional

La Declaració de Barcelona, signada pels representants de ciutats i organismes internacionals reunits a la capital catalana, a 20 de juny de 2014, recorda la importància dels poders locals en els processos d’integració dels fluxos migratoris i demana que se’n reconegui el protagonisme.

El Fòrum sobre Migració, Mobilitat i Desenvolupament, que s’ha celebrat a Barcelona, ha acabat amb l’aprovació, per part de tots els assistents, de la Declaració de Barcelona.

Informes Estadístics

Memòries 2013

Habitat i Temps per a la Convivència

L'escolarització a la ciutat de Barcelona

Per tercer any consecutiu, el Consorci d'Educació de Barcelona publica un informe d'escolarització que permet dimensionar el sistema educatiu a la nostra ciutat i prendre el pols de les tendències fonamentals pel que fa a l'evolució de la població en edat escolar.

Les xarxes socials de sikhs, xinesos i filipins a Barcelona

En aquest estudi, a més de fer una aproximació teòrica al fenomen de les migracions internacionals i al transnacionalisme, es presenta una comparació dels tres col·lectius pel que fa a les seves xarxes socials, la cadena migratòria, l’ocupació, el nivell i tipus d’estructuració comunitària i els efectes de la crisi econòmica, entre d’altres.

Portal de la Immigració a Barcelona

El 'Portal de la Immigració a Barcelona' consisteix en un mapa interactiu de lliure accés que ofereix una informació completa sobre la realitat migratòria de la ciutat, amb dades estadístiques per nacionalitats, àrees de residència, centres de culte … així com una informació sobre els principals actors que treballen en aquest camp.

Estudi de l’arrelament social a Barcelona

Integració i interculturalitat. D-CAS

Immigració i reagrupament familiar

La salut de la població immigrant a Barcelona

Immigració i Mercat de Treball a la ciutat de Barcelona. CESB

Estudi Transversal Panel immigrants

Any 2007

Any 2006

Any 2005

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat