Inici > Educació > Tràmits > Educació Secundària. De 12 a 16 anys

Educació Secundària. De 12 a 16 anys

L'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s'inicien, generalment, l'any natural en què es compleixen els 12 anys i que s'acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

Accés als centres d’educació de 12 a 16 anys

Ajuts al l’alumnat i a les famílies

Al acabar aquesta etapa, l’alumne té diferents opcions

  • Accedir a la formació d’un grau mitjà
  • Accedir als estudis de Batxillerat
  • Accedir al món laboral

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat