Inici > Educació > Tràmits

Tràmits

A continuació trobareu la informació relativa als tràmits educatius que poden ser d’interès per a les persones estrangeres i/o nouvingudes. S’hi inclouen les fitxes informatives d’utilitat per fer els tràmits d’escolarització, canvi d’escola, beques de menjador, homologació i convalidació d’estudis.

Educació infantil. De 0 a 6 anys.

L’educació infantil es la primera educació que reben els infants. Aquest poden començar a assistir a les escoles bressol a partir dels pocs mesos d’edat. L’educació infantil comprèn dos cicles; el primer dels 0 als 3 anys; i el segon, també anomenat parvulari dels 3 als 6 anys.

Més informació

Educació Primària. De 6 a 12 anys.

L'educació primària és obligatòria per als nens i nenes des dels 6 als 12 anys. S'estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: Cicle inicial (de 6 a 8 anys), Cicle mitjà (de 8 a 10 anys) i Cicle superior (de 10 a 12 anys).

Més informació

Educació Secundària. De 12 a 16 anys.

L'etapa de l'educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s'inicien, generalment, l'any natural en què es compleixen els 12 anys i que s'acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.

Més informació

Batxillerat

És l'etapa de formació acadèmica que fan els alumnes entre els 16 i els 18 anys, i que els prepara per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a la vida laboral.

Més informació

Ensenyament de Formació Professional de Grau Mitjà

La formació professional específica s'ordena en cicles formatius que atorguen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió. La seva durada engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball.

Més informació

Ensenyament de Formació Professional de Grau Superior

Per accedir als cicles formatius de grau superior cal tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics. Així mateix, a partir de l'any en què es compleixen els 19 anys d'edat, es pot accedir als cicles formatius de grau superior mitjançant una prova d'accés. A partir de l'any en què se'n compleixen 18, s'hi pot accedir si s'acredita el títol de tècnic/a relacionat amb aquell al qual es vol accedir i se supera la prova corresponent.

Més informació

Formació d’Adults

La formació de persones adultes (FPA) és el conjunt d'activitats d'aprenentatge pensat perquè les persones adultes desenvolupin les seves capacitats, enriqueixin els seus coneixements i millorin les seves competències tècniques i professionals.

Més informació

Document resum del sistema educatiu a Catalunya en diversos idiomes

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat