Inici > Educació > Programes i materials

Programes i materials

S'hi inclouen documents, publicacions i procediments relacionats amb el sistema educatiu. Específicament trobareu informació sobre les necessitats educatives de les persones nouvingudes, que han estat elaborats per diversos organismes de la ciutat. Per tant, hi podeu trobar recursos per a l'educació formal i no formal a Barcelona, com són la Guia per a l'atenció dels menors estrangers, l'Espai LIC o el programa Temps de barri.

Participació de la Comunitat Educativa

Educació en el Lleure Infantil i Juvenil

Formació i Treball

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat