Tràmits

A continuació trobareu alguns dels tràmits administratius que es poden fer a la ciutat de Barcelona per tal d’exercir certs Drets de ciutadania i diversitat, com per exemple els relacionats amb la llibertat de culte religiós.

Oficina d’Afers Religiosos (OAR)

L’OAR és un servei de l’Àrea de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència que treballa per garantir l’exercici del dret a la llibertat religiosa a Barcelona i perquè totes les opcions de consciència, religioses o no, siguin reconegudes i respectades i puguin participar amb normalitat en la vida ciutadana.

Amb les seves línies d’acció, l’OAR:

  • Dona suport a les entitats religioses a l’hora de dur a terme les seves activitats a la ciutat.
  • Facilita la col·laboració entre les entitats religioses i l’Ajuntament.
  • Promou la inclusió de les entitats religioses en les xarxes ciutadanes del seu entorn i treballa per normalitzar-ne la presència a l’espai públic.
  • Fa difusió de la diversitat religiosa existent a Barcelona.

Per a mes informació contacteu amb l’OAR a http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/ca/

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat