Inici > Consell municipal d'immigració >Dia mundial de les persones refugiades

Dia Mundial de les Persones Refugiades

L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com a Dia Mundial de les Persones Refugiades. L’objectiu era rescatar de l’oblit la dramàtica situació que viuen milions de persones desarrelades entre refugiades, apàtrides, desplaçats interns i sol·licitants d’asil que actualment hi ha al món.

Cada any l’Ajuntament de Barcelona amb totes les entitats que al llarg de l’any treballen sobre el tema del refugi i l’asil a la ciutat, i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, organitzen un acte unitari per tal de visualitzar la realitat de milions de persones que es veuen abocades a marxar del seu país per motius religiosos, polítics, ètnics, orientació sexual...

A partir del 2017, Barcelona Ciutat Refugi, amb la col.laboració del CMIB i les entitats de Refugi, organitzen el Dia Mundial de les persones refugiades
http://ciutatrefugi.barcelona/

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat