Festa ciutadana i reivindicativa

El Consell Municipal d'Immigració creu que la millor estratègia per aconseguir una ciutat cohesionada i respectuosa amb els altres és la convivència. Considera que la festa ciutadana és un esdeveniment que comporta relació i comunicació entre les diverses entitats i entre el conjunt de les persones que viuen a la nostra ciutat, i que permet mostrar i reivindicar les realitats i problemàtiques de la població immigrada.

Hi podreu trobar una mostra d'entitats per saber què fan, per a què treballen, com us en podeu fer socis, quins projectes porten a terme, on les podeu trobar... Podreu fer un tast i viatjar a través del gust a la història culinària de l'ésser humà, nombrosos tallers i jocs interactius per descobrir, conèixer i reivindicar, a través de l'artesania i altres tècniques, la diversitat cultural, jocs d'arreu del món, actuacions musicals i de dansa, una biblioteca en la qual els llibres són persones, futbol...

Tot això amb la finalitat de compartir, conèixer, gaudir i reivindicar.

Enguany el tema central del Consell és "Persones immigrades i discriminació en el dret a l'Habitatge".

Any 2018

Barcelona Ciutat Diversa

Any 2017

Barcelona Ciutat Diversa

Any 2016

Barcelona Ciutat Diversa

Any 2015

TROBADA D'ENTITATS

Any 2014

TROBADA D'ENTITATS

Any 2013

TROBADA D'ENTITATS

Any 2012

TROBADA D'ENTITATS

Any 2011

Logo Dia del migrant 2011

Any 2010

Logo Dia del migrant 2010

Any 2009

Logo Dia del migrant 2009

Any 2008

Logo Dia del migrant 2009

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat