Barcelona Ciutat Diversa. Consell Municipal d'Immigració de Barcelona

En aquest apartat hi trobareu algunes imatges de diferents edicions de la Trobada d'Entitats.

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2009

Any 2008

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat