Inici > Consell municipal d'immigració > Documentació de treball > Actes del Plenari del Consell Municipal d’Immigració

Actes del Plenari del Consell Municipal d’Immigració

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

Any 2013

Any 2012

Any 2011

Any 2010

Any 2009

Any 2008

Any 2007

Any 2006

Acta de constitució del CMIB - 15 de desembre de 1997

© Ajuntament de Barcelona | contacte: immigracio@bcn.cat